Bewindvoering


Bewindvoering is bedoeld voor mensen die moeite hebben om met geld om te gaan, door bijvoorbeeld psychische klachten of schuldenproblemen.

Bewindvoering is een regeling waarbij de rechter een bewindvoerder machtigt om de financiën te beheren. Deze bewindvoerder legt hierover verantwoording af aan de kantonrechter en natuurlijk ook aan u. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Denk hierbij aan inkomsten, uitgaven, spaargeld en hypotheek.Waarom kiezen voor bewindvoering?
Met bewindvoering komt er rust in uw financiële situatie en worden nieuwe schulden voorkomen. Daardoor worden problemen als huisuitzetting, afsluiting van gas, water, licht en het ontstaan van nieuwe achterstanden (met bijkomende kosten) voorkomen.

Aanpak
Er wordt op uw naam een nieuwe bankrekening geopend, die beheerd wordt door ons. Het inkomen komt binnen op deze nieuwe bankrekening. Wij zorgen voor de betaling van vaste lasten en de binnenkomende rekeningen. Dit wordt van tevoren vastgelegd in een budgetplan. In overleg krijgt u een afgesproken bedrag per week of per maand als leefgeld.

Budgetbeheer
Budgetcoaching
Bewindvoering

Uw budget, onze zorg!