Instanties


Wij zijn er om u te helpen bij de financiële begeleiding van uw cliënten. Wat hebben wij u en uw cliënten te bieden?

  • Deskundigheid: We zijn gespecialiseerd in bewindvoering, budgetbeheer, en budgetcoaching.
  • Persoonlijke aandacht: Wij bieden uw cliënten professionele ondersteuning, waarbij persoonlijke aandacht centraal staat. Zo vindt het persoonlijke kennismakingsgesprek altijd plaats op locatie (thuis, bij de instelling of bij u op kantoor).
  • Toegankelijkheid: Voor organisaties zijn wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur.
  • Een goede bereikbaarheid: Voor organisaties hebben wij een rechtstreeks telefoonnummer dat buiten de reguliere telefonische spreekuren altijd op werkdagen bereikbaar is.
  • Overzicht: Uw cliënt wordt elke maand d.m.v. een rekeningafschrift op de hoogte gehouden van de inkomsten en uitgaven.
  • Betrokkenheid: Tijdens het proces vindt regelmatig afstemming en bijstelling plaats met u.

Tijdens een telefonische of persoonlijke kennismaking wil ik graag met u de mogelijkheden tot samenwerking bespreken.

Instanties

Uw budget, onze zorg!